Soy Ağacı Araştırma


         İnsanların soylarını araştırma merakı her dönemde var olmuştur. Kendinden önceki

nesiller, yaşadıkları yerler hakkında bilgi edinme duygusu, insanları soyağacı araştırmalarına

yönelmesine neden olmuştur. İşte bu ihtiyacı karşılamak için soyağacı araştırmaları

yapıyoruz.

 

          Soyağacı araştırması yaparken, dönemine ait sosyal, kültürel, ekonomik ve bir çok

konuda geniş bilgiler içeren Şer‘iyye Sicilleri, Temettu‘at Defterleri ve Nakîbü’l-Eşrâf

Defterlerinden istifade etmekteyiz.

 

          Neler yapabileceğimizi ve çalışma şartlarımızı öğrenmek için bizi arayınız.

 

 


Osmanlıca Çeviri Forum