Referanslar | Osmanlıca Çeviri


Ekibimiz;

Osmanlıca, Arapça ve Farsça akademik seviyede çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır.
Osmanlıca tezlerinizi, tapularınızı ve her türlü belgenizi çok kısa sürede, hatasız olarak, bilgisayar ortamında ve transkripsiyon işaretlerini kullanarak teslim ediyoruz.

Ayrıca ekibimiz, Şer’iyye Sicilleri’nde de uzman olup bugüne kadar kendi tez çalışmalarını Şer’iyye Sicilleri üzerine yapmış ve muhtelif bölgelerdeki çok sayıda defteri transkıribe etmiştir.

Tercüme Büroları

- Aim Danışmanlık

- Atlantik Tercüme

Üniversiteler (Proje Çalışmaları)

-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. 

Tez Çalışmaları

Türkiye’deki neredeyse bütün üniversitelerde, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik seviyesindeki tez çalışmalarında çok sayıda Osmanlıca metin çevirisi.

 

Şeriyye Sicilleri (çeviri)

- İstanbul

- Üsküdar

- Davutpaşa

- Bursa

- Antep

- Urfa

- Bolu

- Kayseri

- Amasya

- Rusçuk (v.s)

Şer’iyye sicilleri (taramalar)

- İstanbul

- Üsküdar

- Davutpaşa

- Bursa Adana (v.s)

Osmanlıca Çeviri Forum