Hakkımızda | Osmanlıca Çeviri


Ekibimiz;

Osmanlıca, Arapça ve Farsça akademik seviyede çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır.
Osmanlıca tezlerinizi, tapularınızı ve her türlü belgenizi çok kısa sürede, hatasız olarak, bilgisayar ortamında ve transkripsiyon işaretlerini kullanarak teslim ediyoruz.

Ayrıca ekibimiz, Şer’iyye Sicilleri’nde de uzman olup bugüne kadar kendi tez çalışmalarını Şer’iyye Sicilleri üzerine yapmış ve muhtelif bölgelerdeki çok sayıda defteri transkıribe etmiştir.


Osmanlıca Çeviri Forum